Đồng Phục Học Sinh

Nếu như chúng ta vẫn thường nghe rằng quần áo làm nên chân dung một con người thì đồng phục học sinh tô điểm cho hình ảnh ngôi trường con em chúng ta đang theo học. Đồng phục tác động rất lớn đến thiện cảm về thầy cô, chất lượng đào tạo và tác phong, đạo đức của người học trò ngay từ cái nhìn đầu tiên.